Formiddagsmøte

Riksantikvar for sin tid

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

 

Foredrag ved Hanna Geiran

Hanne Geiran ble i oktober 2018 utnevnt i statsråd som etatens første kvinnelige riksantikvar. Geiran er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005.

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren bruker ulike virkemidler i forvaltningen av kulturminnene, som for eksempel fredning, bevaringsprogram, miljøovervåking og veiledning.