Formiddagsmøte

"De forbannede lakseforskerne"

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

 

Rune Waagbø, programleder ved Havforskningsinstituttet i Bergen og professor II ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

"De forbannede lakseforskerne" - Triangelet politikk, næringsinteresser og forskning

Oppdrett av laksefisk har vokst til å bli en av de ledende matnæringer i Norge, med produksjon på nær 1.3 mill tonn fra omlag 1000 lokaliteter langs vår kyst. Veksten skjer ikke upåaktet, med utfordringer innen miljø, rømt fisk, fiskevelferd, kvalitet og ikke minst tilgang på fôrressurser. Waagbø vil snakke om forskernes erfaringer fra mediefokuset som har vært omkring forskning på fôr til laks. Dette omfatter forskerens opplevelse av sin rolle i forskning, og hvordan han opptrer overfor næringsinteresser, forvaltning og politiske føringer. Forskeren innehar sin faglige kompetanse, men må også mestre å manøvrere seg gjennom ulendt terreng av interesser, habilitet og troverdighet. Han vil gi eksempler på hvordan forskningen her har utviklet seg det siste decenniet og hvordan forskere har håndtert dette ut fra sine roller innen forskning og forvaltning.