Formiddagsmøte

Fra Georg Mendel til dypsekvensering av vårt genmateriale

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Foredragsholder:

Knut Erik Berge, overlege, dr.med., enhetsleder ved Enhet for HTS-diagnostikk, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

For mer en 150 år siden beskrev Gregor Mendel autosomal dominant og recessiv arv etter å ha utført nærmere 30 000 krysningsforsøk mellom ulike erteblomster. Noen få år senere identifiseres DNA for første gang.

Foredrag ved Knut Erik Berge. 

Bilde
Greorg Mendel
Gregor Mendel

Lenge ble imidlertid DNA antatt å være et støttemateriale og at det var proteiner som overførte informasjon fra en generasjon til den neste. Forsøkene til Avery og medarbeidere publisert i 1944 viste derimot at det er DNA som har denne funksjonen og ikke proteiner. Watson og Crick beskriver i 1953 oppbygningen av DNA og grunnlaget for senere etablering av molekylær teknologi var lagt. Etter hvert utvikles metoder for å lese DNA-sekvensen, en viktig forutsetning for diagnostikk av arvelige sykdommer.

Og endelig: I 2001 publiseres første utkast av det humane genom, et arbeid som hadde tatt flere år og kostet flere milliarder USD. En videre utvikling av stadig mer raffinerte metoder på 2000-tallet, ledet til etableringen av dypsekvensering, noe som har revolusjonert genetisk forskning og diagnostikk. Med denne sekvenseringsteknologien er vi i stand til å lese det humane genom i løpet av få dager og til stadig lavere kostnader. Utfordringene er ikke lengre å gjøre informasjonen tilgjengelig, men derimot å forstå betydningen av all genetiske variasjon som avdekkes ved dypsekvensering.