Symposium om jordforvaltning

Levende jord – Jordforvaltning for fremtiden

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Jord er en ikke-fornybar ressurs som vi er helt avhengig av. I rapporten «Opportunities for soil sustainability in Europe» retter the European Academies' Science Advisory Council (EASAC, 2018) søkelyset på jord som en ikke-fornybar ressurs. EASAC består av de nasjonale vitenskapsakademiene i EU, Sveits og Norge, fremmer vitenskapelig samarbeid og rådgivning mot europeiske beslutningstakere.

Program

10.00 – 10.15

Møteleder: Rune Kibsgaard Sjøhelle       
Velkommen - Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Bilde
Landbruks- og matminister
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg

 

 

 

 

 

 

10.15 -11.00        
Jordbiodiversitet - Wim van der Putten, Netherlands Institute of Ecology


11.00-11.30        
Jordforvaltning og Jordvern - Arne Bardalen, Nibio


11.30 – 12.00       
Jordkarbon - Rattan Lal, Ohio State University 

12.30-13.15        
Lunsj


12.00 – 12.30        
Jord i en sirkulær økonomi - Trine Aulstad Sogn, NMBU

13.15 – 13.45        
Naturbaserte løsninger (NBS) for å sikre mot flom og skred Anders Solheim, Norges Geotekniske Institutt

 

13.45 – 15.30        
Paneldebatt 

«Hvilke muligheter har vi i forhold til forvaltning av våre jordressurser


            I panelet: 

            Kjell Erik Brandstadmoen, Styremedlem Norsk Bonde- og Småbrukarlag
            Thomas Hartnik, Lindum
            Erling Aas Eng, Styremedlem Norges Bondelag 
            Øystein Johnsen,  Prorektor for forskning NMBU
            Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse
            Solveig Skaugvoll Foss, Stortingsrepresentant SV

  

 

For påmelding, klikk her. 


Wim van der Putten, Netherlands Institute for Ecology (NIOO-KNAW).

Bilde
Wim van der Putten

 

 

 

 

 

 

Arne Bardalen, spesialrådgiver, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Bilde
Arne Bardelen, spesialrådgiver Nibio