Formiddagsmøte

Når en verdensorden tar slutt

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Foredragsholder:

Sverre Lodgaard

Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Etter at den kalde krigen tok slutt for snart tretti år siden har internasjonal politikk vært gjennom en himmelferd uten historisk sidestykke. Verden er blitt mye friere, mye rikere, og mye mer samkjørt og stabil. Men nå er limet som fikk det nye verdenssamfunnet etter den kalde krigen til å henge sammen, i ferd med å gi etter. Trumps valgseier, Brexit, gule vester i Paris, nasjonalisme og økende stormaktsrivalisering er alt sammen symptomer på dette.

Sverre Lodgaard spør hva som er i ferd med å skje med den brede utviklingen i verdenspolitikken. Hva slags internasjonal orden har vi levd med de siste tiårene? Er denne ordenen nå i ferd med å løse seg opp? Og hva kan da komme til å skje, hvis vi ikke vokter oss?