Heldagskonferanse

Se opptak: Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78
Live-stream

Konferansen vil bli streamet fra denne siden

Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land rundt forrige århundreskifte, sammenlignet med andre europeiske land («Bare Albania var fattigere»). Det motsatte var tilfelle, selv om graden av rikdom og utvikling varierte fra sektor til sektor.

Bilde
Maleri fra 1889 av Christian Krohg. Motiv: fattige barn.

Kampen for tilværelsen (1889). Maleri av Christian Krohg. Foto: Nasjonalmuseet.

Se hele konferansen under

De viktigste elementene i dette relativt moderne landet var en forholdsvis avansert økonomi og teknologisk utvikling, en åpen økonomi, stabile og gode institusjoner, en god infrastruktur, en relativt velfungerende forvaltning med lite korrupsjon, et etter tiden godt utdanningsvesen og forholdsvis stor sosial likhet.

Konferansen vil stille følgende spørsmål:

 • Hvor moderne var Norge omkring forrige århundreskifte? Hvilke elementer kan gjenkjennes i 1900-tallets «norske modell»?
 • Hvorfor eksisterer det en slik misoppfatning? Har noen tjent på den?
 • Hvordan og hvorfor ble det slik? Det er også et åpent spørsmål om Norge var relativt tilbakeliggende allerede før 1814. 

Konferansen er åpen, men krever påmelding via skjema nederst på siden.

Ved praktiske spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på telefon 22 84 15 00 eller epost gro.havelin@dnva.no

Se opptak

Del 1:

 • Velkommen ved Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo
 • Innledning: Historien til en misforståelse  ved Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo
 • Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet ved Dag Michalsen, Universitetet i Oslo
 • Diskusjon
 • En norsk Sonderweg revisited – hvor spesiell var Norges økonomiske utvikling på 1800-tallet? ved Pål Thonstad Sandvik, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
 • Norge – en liten, åpen økonomi ved Camilla Brautaset, Universitetet i Bergen

Del 2

 • Fra familieprinsipp til personprinsipp: Et perspektiv på endringer i 1800-tallets kjønnsorden ved Gro Hagemann, Universitetet i Oslo
 • Fra økonomiske misligheter til et webersk byråkrati? Utviklingen av statsforvaltningen på 1800-tallet ved Harald Espeli, Handelshøyskolen BI
 • En logistisk revolusjon. Endringer i flyten av varer, folk og informasjon ved Lars Thue, Handelshøyskolen BI
 • Diskusjon
 • Et blikk fra samfunnsfagene ved Axel West Pedersen, Institutt for Samfunnsforskning
 • Et europeisk synspunkt ved Bo Stråth, University of Helsinki
 • Oppsummerende diskusjon