Om musikkens kraft og innvirkning på hjernen

Musikk, psykologi og hjernen

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Praktisk informasjon

Kaffe serveres fra klokken 16.00

Møtet er åpent, men krever påmelding

Du melder deg på ved å sende en e-post til Line Therese Nævestad: l.t.navestad@dnva.no senest 12. september 2019.

Om musikkens magiske kraft og fantastiske innvirkning på hjernen.

RITMO er et nytt senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo; Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Møtet legger vekt på det interdisiplinære ved senteret, med utgangspunkt i musikkvitenskap.

Dette sier RITMO om seg selv i sin nettpresentasjon:
RITMO ønsker å avdekke de kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskelig rytme, i musikk, bevegelse og audiovisuelle medier. Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi.

Evnen til å oppleve og skape rytme er en grunnleggende menneskelig egenskap som vi bruker for å ordne og forstå hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til hjerteslag, pustemønstre og lengre kronobiologiske sykluser. Rytme er slik sett et viktig aspekt av menneskelig handling og persepsjon som er i komplekst samspill med ulike kulturelle, biologiske og mekaniske rytmer i verden.

RITMO skal studere rytmiske fenomener, nærmere bestemt musikk, kroppsbevegelse og audiovisuelle uttrykk, og se på hvordan disse prosesseres kroppslig og kognitivt. Tanken er at den menneskelige evnen til å oppleve verden og våre handlinger som rytmiske, peker mot en grunnleggende kognitiv mekanisme som i seg selv er rytmisk. 
Visjonen er å avdekke disse kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Møtet vil ha et fokus mot det interdisiplinære ved dette senteret. Psykologiprofessor og senterforsker Bruno Laeng vil holde hovedforedraget. Det vil være innlegg ved senterlederne fra musikkvitenskap, Anne Danielsen og Alexander R. Jensenius.

Et supplerende perspektiv vil gis av Are Brean (Norges musikkhøgskole) og Geir Olve Skeie (Griegakademiet) som er musikkforskere og nevrologer og sammen har de skrevet boka Musikk og hjernen. Om musikkens magiske kraft og fantastiske innvirkning på hjernen.

Etter innleggene er det åpen samtale og diskusjon i plenum.

Bilde
RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
Montasje: UiO

PROGRAM

16.00    Kaffeservering

16.30    Åpning ved leder for gruppen for Filosofi og psykologi i Det  Norske Videnskaps-Akademi, professor Olav Gjelsvik

16.35    Professor Bruno Laeng (RITMO, Psykologi, UiO): "Psykofysiologien til 'chilling' musikk og 'groovy' rytmer: Noradrenalin og endorfiner."

17.15 – 17.25    Spørsmål og kommentarer

17.25 – 17.35    Pause

17.35 – 17.45    Førsteamanuensis Alexander R. Jensenius (RITMO, Musikk UiO):  "Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?"

17.45-55     Professor Anne Danielsen (RITMO, Musikk, UiO): "Hvor er egentlig beatet? Rytme og timing i rytmisk musikk."

17.55-18.15    Førsteamanuensis Are Brean (Norges musikkhøskole) og professor Geir Olve Skeie (Griegakademiet – Institutt for musikk): "Rytmen i hjernen - det nevrobiologiske substrat for oppfattelse av rytme."

Fra 18.15    Diskusjon

ca 19.00   Enkel servering

Møtet er åpent men krever påmelding. Du melder deg på ved å sende en e-post til Line Therese Nævestad: l.t.navestad@dnva.no senest 12. september 2019.