Birkelandforelesningen 2019

Solstormer og farer knyttet til romvær

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Birkelandforelesningen 2019:

Professor Tuija Pulkkinen, Department of Climate and Space Sciences and Engineering, University of Michigan:

SOLAR STORMS, Tracing storms from the Sun to the Earth, including hazards on our technology

Les sammendrag:
Birkelandbrosjyren 2019 (pdf)

Mer om Tuija Pulkkinen

Forelesningen er åpen og krever ingen påmelding

Solstormer starter som store utbrudd av partikler og magnetfelt på soloverflaten. Ved hjelp av avanserte numeriske modeller kan man spore deres utbredelse og ferd mot Jorden. Årets Birkeland-foreleser Tuija I. Pulkkinen vil vise hvordan solstormer kan utgjøre en fare for moderne teknologi og sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill. Birkelandforelesningen som er åpen for alle interesserte, holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Bilde
New-evidence-shows-massive-solar-storms-in-Earth’s-history
Kraftige utbrudd fra Solen kan forstyrre Jordens magnetfelt. Disse utbruddene kalles også for solstormer. Illustrasjonsfoto: Juergen Faelchle/Shutterstock

Å kunne forstå og varsle solstormer er viktig fordi vi som samfunn er blitt stadig mer avhengig av teknologi som er sårbar for partikkelstråling og elektromagnetiske forstyrrelser. For eksempel kan elektronikk og visse satellittsystemer bli skadet av økt strøm av høyenergi-elektroner og protoner.

Nordlys kan være et praktfullt skue, men kan også forårsake sterke og raskt skiftende atmosfærestrømmer som forstyrrer satellittnavigasjon og radiokommunikasjonssystemer. Det kan også forårsake uønskede strømmer og spenninger i kraftoverføringssystemer og i gassrørledninger. På grunn av geografisk plassering og avansert infrastruktur blir Skandinavia spesielt berørt av disse farene knyttet til romvær.   

Med avanserte satellitter overvåkes solen, solvinden og verdensrommet. Kombinert med nye modelleringsmetoder og økt datakapasitet gjør vår tid til en gylden epoke for sol-terrestrisk vitenskap.

Bilde
Tuija Pulkinnen, Birkelandforeleser
Tuija Pulkinnen

I årets Birkelandforelesning vil Tuija I. Pulkkinen ved hjelp av observasjoner og modellstudier introdusere den grunnleggende sekvens av hendelser fra solens overflate til jorden, vise de nyeste vitenskapelige gjennombruddene og de praktiske anvendelsene.

Professor Tuija I. Pulkkinen er tilknyttet Department of Climate and Space Sciences and Engineering, University of Michigan, USA.

 

Innovasjonsforelesning
Før Birkelandforelesningen har det de siste årene vært holdt en innovasjonsforelesning. Årets innovasjonsforelesning «Innovation in Solar Physics Research» holdes av professor Mats Carlsson, Astrofysisk Institutt, og direktør ved Rosseland Centre for Solar Physics, Universitetet i Oslo.
-----