En rapport fra europeiske vitenskapsakademier

Forskningsbasert politikk?

Åpent
Litteraturhuset
Arrangører

Academia Europaea Bergen Knowledge hub

Det Norske Videnskaps-Akademi

Artikkel i bladet Forskningspolitikk

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse.

Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. 

Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?

Hvordan kan vi skape gode veier for vitenbasert rådgivning? 

Vitenskapsakademiene i EU har nylig gitt ut rapporten Making Sense of Science,
om hvordan vitenskapelig kunnskap best kan legges til grunn når politikk skal utformes i en tid med mye usikkerhet og kompleksitet.

Hva er det som karakteriserer effektiv forskningsbasert politikkutforming i EU?
Kan erfaringene fra EU brukes under norske forhold?


Rapporten er publisert av SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

Les rapporten her

Bilde
MAking sense of science-rapporten.
EASAC-rapporten Making sense of science ble lagt fram 9 juli 2019. Foto: Shutterstock.


Program

Part A: The European Dimension
11:30 – 12:00 Light lunch
12:00 – 14:00 International science advice – the Making Sense of Science report
Lectures and panel discussion 

12:10 – 12:25 The SAPEA Mechanism, Professor Ole Petersen CBE FRS, Director of Academia Europaea Cardiff Knowledge Hub´s SAPEA Project
12:25 – 12:45 The MASOS Report, member of the report writing group
Professor Jeroen P. Van der Sluijs, University of Bergen
12:45 – 12:55 The MASOS report; views, suggestions and perspectives
Professor Silvio Funtowicz, University of Bergen
12:55 – 13:15 The Finnish Science Advice Project: SOFI. Professor Risto M. Nieminen, President of the Finnish Academy of Science and Letters

13:15 – 14:00 Panel discussion:
What characterizes effective research based policy-making in the EU?
Moderator: Professor Matthias Kaiser
Panelists: Ole Petersen, Jeroen van der Sluijs, Silvio Funtowicz, Risto M. Nieminen.

14:00 – 14:15 Break


Part B: Norwegian dimension
14:15 – 16:00 The role of science in Norwegian policy making
Current science advice practices in Norway vs the experience and advice summarized in the Making sense of science report: What can we learn? How to co-design and co-create the evolution of knowledge and important policy processes? And what about discipline dependencies?

Lectures and panel discussion 

14:15 – 14:35 Science advice as seen from academia
Øystein Hov, Secretary General of the Norwegian Academy of science and Letters
14:35 – 14:55 Science advice as seen from the policy side Rebekka Borsch, state secretary Ministry of Education and Research
14:55 – 15:15 Science advice as seen from a research unit Kyrre Lekve, Simula
15:15 – 16:00 Panel discussion
Panelists: Øystein Hov, Torbjørn Digernes, Norwegian Academy of Technological Sciences, Rebekka Borsch and Kyrre Lekve

Moderator: Professor Matthias Kaiser, UiB

 

Velkommen!