Akademimøte

Hva er så stort med stordata?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Torleiv Austad holder minnetale over Ivar Asheim og Jakob Lothe holder minnetale over Bjørn Tysdahl

Foredrag ved Ingrid K. Glad, professor i statistikk, Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Dette sier Glad om foredraget hun skal holde:
Diskusjonene går for tiden høyt om både muligheter og farer knyttet til store data, maskinlæring, kunstig intelligens og fremtidens gjennomdigitaliserte samfunn.

Fra mitt faglige ståsted vil jeg forklare disse konseptene på en enkel måte. Hva er store data, hvordan brukes algoritmer til å finne sammenhenger og mønstre i data, og hvordan er dette knyttet til begrepet kunstig intelligens? Hva menes med skjevheter som forsterkes og diskriminerende algoritmer, og gjennomsiktige og bærekraftige metoder? Med noen eksempler vil jeg illustrere at det på tross av mange fallgruver er lov å være fremtidsoptimistisk i forhold til hvordan mange samfunnsutfordringer kan løses ved hjelp av store data, inferens og algoritmer.

Se opptak:

Om foredragsholder:

Bilde
Ingrid K Glad
Ingrid K. Glad ved Universitetet i Oslo

Ingrid K. Glad ble innvalgt i Akademiet i 2019. Glad er en internasjonal kapasitet innen metoder for tetthetsestimering og ikke-parametrisk regresjon, og hun arbeidet med statistiske metoder for å analysere bølger og bilder. 

De senere årene har Glad arbeidet tett med informatikere, biologer og teknologer om metodiske og anvendte problemer som følger av den dataeksplosjonen en har hatt innen biologi, medisin og teknologiske fag. 

Ingrid K. Glad er utdannet i industriell matematikk fra NTNU i 1990, og tok sin doktorgrad i statistikk samme sted i 1995. Etter to år som post-doktor ved La Sapienza-universitetet i Roma, startet hun som førsteamanuensis ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo i 1997, og har siden 2011 vært professor ved samme institutt. Hun er spesielt opptatt av metoder for analyse av høydimensjonale data, og har jobbet med genomiske data fra livsvitenskapene og sensordata fra industrien. Hun har tidligere vært seksjonsleder og forskningsgruppeleder for statistikk-seksjonen ved Matematisk Institutt, og sitter i ledelsen for senteret for forskningsbasert innovasjon BigInsight, som startet opp i 2015. Hun er også leder for forskningsklyngen DataScience@UiO. Hun har flere internasjonale verv og veileder en rekke PhD-studenter og masterstudenter i statistikk og data science.