Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte

Avlyst: Akademiets Årsmøte 2020

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi avholdes på Grand Hotel i Oslo

Program:

  • Forskningspolitiks innledning ved preses i Akademiet, Hans Petter Graver
  • Utdeling av diplomer til Akademiets nye norske og utenlandske medlemmer
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
  • Foredrag ved Lise Øvreås, professor i geomikrobiolog, Institutt for biovtenskap, Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om Antibiotikaresistensen og jakten på nye medisiner
  • Kunstnerisk innslag. Middag med festtaler
Bilde
Foredragsholder på årsmøtet 2020
Lise Øvreås