DNVA-NTVA fellesseminar

Avlyst: Teknologi og innovasjon i vanry?

For inviterte
Drammensveien 78

En teknologisk løsning kan være god, gjennomtenkt og effektiv, men de berørte kan likevel motsette seg den. For at en teknologisk løsning skal fungere i praksis og ha varige positive ringvirkninger, så må vi ha en verdikjede som vi forstår, verdsetter og som er holdbar. Løsningen må også kunne korrigeres underveis.Vi snakker ofte om "muliggjørende teknologier" og sjeldnere om "muliggjørende kulturer". Med det menes den filosofiske/kulturelle/psykologiske/sosiologiske/økonomiske dimensjonen. Hva skal til for at mennesket skal anvende, finne seg til rette med og gjøre seg nytte av "muliggjørende teknologier"? 

Hva hjelper det med godt ingeniørarbeid hvis vi ikke er oss bevisst hvordan kreativitet utvikles? Hva hjelper digitalisering hvis det ikke gjøres i en ramme som vi finner oss til rette i? 

 

Bilde
Robot
Photo by Alex Knight on Unsplash.

Programmet er under planlegging:

1500 Velkommen ved Hans Petter Graver, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
1510-1540 Roger Strand, professor Senter for vitenskapsteori, UiB
1540-1600 Torgeir Waterhouse, selvstendig næringsdrivende, tidligere direktør i IKT-Norge.
Tittel: Erfaringer med teknologiske løsninger med store samfunnskonsekvenser (arbeidstittel) 
1600-1620 Linda Nøstbakken, prorektor NHH, medlem av havbruksskatteutvalget 
1620-1640 Rune Flatby, NVE, direktør konsesjonsavdelingen
1640-1710 Pause 
1710-1730 Helene Ingierd, direktør for de nasjonale forskningsetiske komitéene 

Paneldebatt med blant andre:
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Toril Nag, konserndirektør Tele Lyse AS,  John Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges Forskningsråd. 

Møtet arrangeres av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi.