Nasjonalt seminar

Litteraturforskningens utfordringer

Åpent
Terminus Forum, Hotel Terminus, Bergen
Bilde
Collage av bokstaver og symboler

Litteraturforskere på tvers av alle fagmiljø møtes til nasjonalt seminar i Bergen for å diskutere noen av de største utfordringene som møter oss som litteraturforskere i dag. Toneangivende forskere i faget fra Norge, Sverige og Danmark er invitert til å innlede og/ eller kommentere innlegg.

Seminaret er støttet av Det Norske Vitenskaps-Akademi, Bergen universitetsfond og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, (LLE), Universitetet i Bergen.

En arbeidsgruppe bestående av DNVA-medlemmer fra Bergen og Oslo står for organiseringen og gjennomføringen av arrangementet.

Vi inviterer PhD-kandidater og litteraturforskere fra hele Norge til å delta på seminaret. Det er gratis inngang, lunsj og middag for deltakere som melder seg på arrangementet. 
Påmelding nederst på siden.

Frist: 4. november. NB: Begrensede plasser!

Ved praktiske spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no eller telefon 22 84 15 00.

Bilde
Illustrasjonsbilde av bokstavsymboler

Program:

11:00 Åpning

11:05 – I: Grunnlagsproblemer
Innleder: professor Erling Aadland (Littvit/ UiB) – 30 min.
1.    respondent: førsteamanuensis Marit Grøtta (Littvit/ UiO) – 10 min.
2.    respondent: professor Knut Ove Eliassen (Littvit/ NTNU) – 10 min.

11:55 – 12:15: Plenumsdiskusjon del I

12:15 – II: Generalist / Spesialist
Innleder: professor Karin Kukkonen (Littvit/ UiO) – 30 min.
1.    respondent: førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen (Nordisk/ UiB) – 10 min.
2.    respondent: førsteamanuensis Kjerstin Aukrust (Fransk/ UiO) – 10 min.

13:10 – 13:30: Plenumsdiskusjon del II

LUNSJ Brasseriet 13:30 – 14:30 (Gratis for påmeldte deltakere)

14:30 – III: Teoretisk fornyelse
Innleder: professor Frida Beckman (Littvit/ Stockholms universitet) – 30 min.
1.    respondent: professor Knut Stene Johansen (Littvit/ UiO) – 10 min.
2.    respondent: professor Hans Kristian Rustad (Nordisk/ UiO) – 10 min.

15:20 – 15:40: Plenumsdiskusjon del III

15:40 – 16:00 Kaffe

16:00 – IV: Kanonfornyelse/ innovasjon
Innleder: professor Mads Rosendahl Thomsen (Littvit/ Aarhus universitet) – 30 min.
1.    respondent: professor Gisle Selnes (Littvit/ UiB) – 10 min.
2.    respondent: postdoktor Janicke Kaasa (Littvit/ UiO) – 10 min.

16:50 – 17: 10: Plenumsdiskusjon – del IV

17:15 – 18:00: Oppsummerende plenumsdiskusjon 

MIDDAG: Dorothe Engelbretsdatter (spisesal) 19:00-23:00
 (Gratis for påmeldte deltakere)

Bilde
Collage av bokstaver og symboler