Akademimøte

Video fra møtet: Forskningens rolle i gode samfunnsbeslutninger

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78
Foredragsholderne

Cathrine Holst:

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har ledet flere forskningsprosjekter om bruk av kunnskap i politikkutforming. I 2020/21 er hun tilknyttet Senter for grunnforskning (CAS) som en av lederne av forskergruppen What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL).

Cathrine Holst er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Inger Johanne Sand:

Inger-Johanne Sand, professor dr.juris, i offentlig rett, instituttleder ved institutt for offentlig rett.

Forskningsområder: Organisering av offentlig sektor, internasjonal konstitusjonalisme, rettslig metode, rettsteori og rettssosiologi. 

Dag Aksnes

Dag L Aksnes er professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. Han har bidratt til flere EASAC (European Academies Science Advisory Council) rapporter og ledet en SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) arbeidsgruppe som leverte råd til EU kommisjonen om matproduksjonen i havet kan økes på en bærekraftig måte.

Ole Frithjof Norheim

Ole Frithjof Norheim er lege og professor i medisinsk etikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og professor II ved Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health. Leder av Bioteknologirådet fra 2019. Direktør for Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS), finansiert av UiB, Trond Mohn Stiftelse, Norad og Bill & Melinda Gates Foundation.

Norheims forskningsinteresser er etikk og prioritering innen helse, nasjonalt og globalt. Han jobber både akademisk og praktisk med hvordan man kan utforme helsesystemer som gir effektiv og rettferdig ressursutnyttelse. Han har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget for prioritering i helsetjenesten (Norheimutvalget) som la fram sin rapport Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten (NOU 2014: 12) og Verdens helseorganisasjons rådgivende gruppe for likhet og universelle helsetjenester som i 2014 la fram rapporten Making Fair Choices on the Path to Universal Health Coverage (WHO 2014). Han er nå medlem av Lancet-kommisjonen for ikke-smittsomme sykdommer. 

Han har publisert mer enn 150 fagfellevurderte artikler i tidsskrift som Lancet, Science, BMJ, Bulletin of WHO, Health Policy and Planning, og Journal of Medical Ethics. 

 

Uavhengighet og sektortilknytning i vitenskapelig rådgivning til departementer og regjeringen.

Det har vært diskusjoner om uavhengighet for forskning som drives med siktemål å fremskaffe kunnskap og å gi råd til myndighetene, blant annet om Statistisk sentralbyrå og Havforskningsinstituttet.

 

Noen institutter er forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og med lov- eller instruksfestet faglig uavhengighet, som f eks Statistisk sentralbyrå og Meteorologisk institutt. Andre er regulære forvaltningsorganer underlagt et departement som f eks Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO). 

•    Hva er årsaken til variasjoner mellom institutter og råd?
•    Er forskjellene begrunnet eller er det historiske/kulturelle årsaker til disse forskjellene?
•    Erfarer forskerne faglig frihet? Hvor fri er forskere på instituttene? Kan de initiere egne saker?

Disse spørsmålene ønsker vi å sette lys på, og vi har fått spennende foredragsholdere: 


Program

18:00    Velkommen, ved preses og moderator Hans Petter Graver

18:05    Cathrine Holst, professor UiO, 
Ekspertkunnskap og politikkutforming

18:25    Inger Johanne Sand, professor UiO 
Modeller for science advice i Norge

18:35    Ole Frithjof Norheim, professor UiB 
En analyse av møtets spørsmålsstilling på prinsipielt grunnlag

18:45    Dag Aksnes, professor UiB
Et analytisk blikk på møtets tema
Dag Aksnes ledet utarbeidelsen av SAPEA-rapporten «Food from the ocean» og kjenner dermed SAPEA-metodikken som skiller mellom det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget, og utarbeidelsen av policy advice.  

18:55    Geir Huse, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
Forvaltningsinstituttenes rolle i forbindelse med råd til departementene for politikkutforming   

19:15-20:00    Paneldiskusjon

Cathrine Holst 
Inger Johanne Sand
Ole Frithjof Norheim
Dag Aksnes
Geir Huse

Moderator: Hans Petter Graver


Møtet er åpent for alle.

Det serveres kaffe og kringle etter møtet.

Velkommen!