Informasjonsmøte

VISTA Centers for Interdisciplinary Research on Future Energy Solutions 

Åpent
Drammensveien 78

Informasjonsmøte om VISTA-utlysningen

VISTA-styret inviterer til et åpent informasjonsmøte på Det Norske Videnskaps-Akademi mandag 9. desember fra 15:00-16:30 for å informere om utlysningen. Styret ønsker også  å oppklare eventuelle misforståelser om hva det kan søkes om. 

I lys av debatten som har vært etter kunngjøringen har VISTA-styret justert noe i utlysningsteksten. Styret ønsker å understreke spennvidden i de de tematiske områdene det kan søkes om midler til.  

Agenda:

1. Gjennomgang av vedtatte endringer i utlysningsteksten

2. Gjennomgang av utlysningstekst (faglig innretning, hvem kan søke, hva kan det søkes støtte til etc.)

3. Spørsmål og svar

 
Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet, vil det være mulig å følge det på livestream her:

Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet, slik at vi kan besvare disse underveis i møtet. Spørsmål kan sendes inn til pal.pettersen@dnva.no,

senest kl. 13:00 mandag 9. desember.