Formiddagsmøte

Avlyst: Sigbjørn Obstfelder – en poet forut for sin tid 

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Hanne Lillebo

Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) ble bare 33 år gammel, men rakk likevel å erobre en plass i litteraturhistorien. Han utga fire små bøker i sin levetid, og en roman utkom få uker etter hans død. Forfatterskapet rommer en rekke sjangre, i dag huskes han særlig for diktene og prosadiktene, først og fremst diktet «Jeg ser». Debutboken Digte (1893) har vært avgjørende for den sterke posisjonen han har i litteraturhistorien. Med dikt som «Jeg ser», «Regn» og «Kan speilet tale?», sto han fram som en nyskapende dikter; Obstfelder kalles gjerne Nordens første modernist. Han har hatt stor innflytelse, også dagens forfattere lar seg inspirere av Obstfelder. Hvem var han, og hvordan ble han forfatter? Hvordan ble diktningen hans mottatt i samtiden? Dette er noen av spørsmålene Hanne Lillebo vil gi svar på i foredraget.

Hanne Lillebo er cand.philol. i nordisk litteratur fra UiO. Hun har skrevet Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen (1998) og Obstfelder. En biografi (2017), og redigert blant annet Jacobsens Samlede dikt (1999). For tiden er hun frilanser og daglig leder for Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene.