Artikkel i forskningspolitikk

Å gi forskningen mening i en politisk kontekst

Offentlig politikk må ikke bli en fange av den vitenskapsteknologiske eliten, sa president Eisenhower i 1961. Å begrunne og forklare kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger slik at de vinner folks tillit, er enda viktigere i dag enn den gang, med dagens sammensatte og kritiske syn på forskning og forskningens samfunnsbetydning, skriver generalsekretær i Akademiet Øystein Hov. 

Hans artikkel er publisert i siste nummer av fagbladet Forskningspolitikk som utgis av NIFU, Nordisk institutt for studier av Innovasjon, forskning og utdanning. Artikkelen er skrevet etter et arrangement på Litteraturhuset i Oslo i november 2019 med tema forskningsbasert politikk. 

Bilde
Øystein Hov. Foto: Eirik Furu Baardsen
Generalsekretær Øystein Hov. Foto: Eirik Furu Baardsen.

Hov peker blant annet på rapporten Making Sence of Science som er laget av SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. 

Det Norske Videnskaps-Akademi har de siste årene engasjert seg i forskningsbasert rådgivning for beslutningstakere med en rekke møter basert på kunnskapsrapporter. Akademiet ønsker å bidra med bred og etterprøvbar kunnskap som grunnlag for avgjørelser i viktige samfunnsspørsmål. Les hele artikkelen her.