Formiddagsmøte

Islamsk lov i forandring 

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Eirik Hovden

Islamsk lov (også kalt sharia) har blitt forsket på av europeisk akademia i flere hundre år. Spesielt de siste tiårene har tekststudier blitt kombinert med historiske og etnografiske studier av islamsk lov slik den er praktisert, ved læresteder, domstoler og i dagliglivet, ofte som blandet med tradisjon og (populær)kultur. Forskningen viser et bilde av stadige forandringer og pragmatiske nytolkninger, om enn ikke mest synlig i de sentrale "hellige" tekstene, så i desto større grad i tolknings- og støttelitteraturen.  Deler av denne blir også stadig kanonisert over tid. I praksis blir nye tekster over tid inkludert og ekskludert fra det som kan forstås som "kanon" for en gitt retning innen Islam. Selv om det finnes mange interne teorier om nyfortolkning i islam, så gir likevel et "utenfra-blikk" et noe annet bilde av forandring, noe som mer forankret i sosial kontekst og mønster av menneskelig aktørskap blir tydeligere. Denne presentasjonen handler om hvordan vi kan tenke rundt forandring i islamsk lov og refleksjoner over (tverr)faglige rammer og andre føringer. 

Eirik Hovden er postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på islamsk lov, Jemens historie, islamske stiftelser (waqf), og tradisjonell vannforvaltning i Jemen.