EASACs innspill til COP Madrid:

Pellets fra trevirke er en trussel mot klimaet

Åpent

Brenning av biomasse i form av pellets har vært sett på som en smart måte å nå klimamålene på for de europeiske landene. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) fra de to siste årene viser at dette ikke er riktig. Hovedpoengene presenteres av EASAC i en pressemelding i dag som et innspill til klimaforhandlingene i forbindelse med COP Madrid.

EASAC sier at å erstatte kull med pellets i stor skala faktisk er svært uheldig for miljøet. Pellets lages av trevirke, og når skog hugges for å brennes som pellets frigjøres karbonet hurtig til atmosfæren, og dette karbonet vil ikke bli absorbert i nye trær på flere tiår, altfor sent til at landene kan nå klimamålet for 2050. 

– Biomasse blir fremmet som Europas største kilde til grønn energi, men all biomasse er faktisk ikke grønn, sier professor og akademimedlem Lars Walløe, som leder EASACs miljøprogram. Foto: Anne Lise Flavik

I tillegg frigjør pellets fra trevirke mer karbon enn kull gjør for hver enhet elektrisitet som blir produsert.

– Biomasse blir fremmet som Europas største kilde til grønn energi, men all biomasse er faktisk ikke grønn, sier professor og akademimedlem Lars Walløe, som leder EASACs miljøprogram.

Les EASACs pressemelding her. 
Akademiet vil arrangere et møte om pellets på nyåret.