Julemøte - Foredrag ved Dag T. Haug og Iver B. Neumann

Sosial og politisk organisering i europeiske statsdannelser - betydningen av indo-europeisk innvandring flere tusen år f.Kr.

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

Møtet åpner med  at Kristin Bliksrud Aavitsland holder minnetale over Erla B. Hohler og Ottar Hellevik holder minnetale over Oddbjørn Knutsen

Foredrag ved professor Dag T. Haug, UiO, og professor Iver B. Neumann, OsloMet 

Bilde
Dag T. Haug, UiO, og  Iver B. Neumann, OsloMet
Dag T. Haug og Iver B. Neumann

Dette er et vitenområde der Norge tradisjonelt lå helt i tet globalt, men der det nå er forholdsvis liten aktivitet. Dag T. Haug vil, med utgangspunkt i sitt mangeårige lingvistiske arbeid, forelese om de mange fremskritt på dette feltet, og Iver Neumann vil, med utgangspunkt i sin nyss publiserte monografi om temaet på Cambridge University Press, snakke om sosial og politisk organisering og dets betydning for europeiske statsdannelser.

I 1786 hevdet William Jones at sanskrit, gresk, latin, gotisk, keltisk og persisk stammet fra ett og samme urspråk, som er blitt kjent som protoindoeuropeisk. I denne dobbeltforelesningen går først Dag T. Haug gjennom den internasjonale og nasjonale historien til dette fagfeltet, med særlig vekt på hva utforskningen av språkene har kunnet fortelle oss om indoeuropeernes kultur og samfunn. I tillegg til språk, er steppe-arkeologi vår viktigste kilde til kunnskap om indoeuropeerne. Iver B. Neumann trekker i sitt bidrag opp hva arkeologi og antropologisk forskning på kvegnomadisk organisasjon har å bidra med, og avslutter med å antyde hvordan gjentatte invasjonsbølger av indo-europeere inn i Anatolia og Europa bidro vesentlig til statsbygging i disse områdene.