Frokostmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi

Pellets - en trussel mot klimaet?

Åpent
Drammensveien 78
Bioenergi - kunnskapsrapporter

Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene for flere europeiske land. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) de to siste årene peker på at dette er feil. Det kan ta mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog. Dette er tema for frokostmøtet i Akademiet. 

 

Bilde
Brenning av pellets for elproduksjon gir ikke grønn energi


•    Vil bruk av biomasse i form av pellets som erstatning for kull redusere de globale klimagassutslippene eller er det et misforhold mellom vitenskap og politiske beslutninger?
•    Er det mulig å bruke denne formen for biomasse til energiproduksjon for få redusert klimagassutslippene?
•    Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere nasjonale utslipp på papiret, ved å byttet fra kull til importert biomasse i form av pellets som så kan rapporters som nullutslipp?

Program

08.00: Frokost, lett servering

08.30: Velkommen, Rolf Reed, leder av Science advice-utvalget ved DNVA

08.35: Bruk av bioenergi som erstatning for kull – en forverring av klimakrisen? 
             
professor emeritus Lars Walløe, (leder av EASACs miljøpanel). Spørsmål og
             diskusjon.

08.55: Bruk av trepellets til energiformål: utslippsregnskap og klimanytte
             Rasmus Astrup, forskningssjef NIBIO. Spørsmål og diskusjon.

09.15: Pellets - bør det ha noen rolle i fremtidens energisystem? 
             
professor Erik Trømborg, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning,
            NMBU. Spørsmål og diskusjon.

09.35: Avsluttende diskusjon og spørsmål

10.00: Slutt

Møteleder: Anders Bjartnes Norsk Klimastiftelse

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Du kan melde deg på her