Møte i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Se opptak av møtet: De internasjonale klimaforhandlingene i Madrid: Hva skjedde? En oppsummering og kritisk debatt etter COP25.

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Internasjonal handel med utslippskvoter vil kunne gjøre det billigere å redusere utslipp og gi anledning til å øke de ambisjoner stater legger til grunn for sin klimapolitikk. Det er imidlertid omstridt i hvilken grad kvotehandel undergraver kravet til ‘miljøintegritet’, slik det er skrevet inn i Parisavtalen. Kvotehandel trenger et robust system for telling og bokføring av kvoter.

Se opptak:

 

Forhandlingene om reglene for kvotehandel er krevende og førte ikke til noe resultat på FNs klimamøte i Katowice i 2018. Forventningene var derfor høye til årets klimamøte i Madrid i desember 2019. På dette åpne møtet vil et ekspertpanel diskutere utfallet av forhandlingene og hvorvidt internasjonal handel med utslippsrettigheter vil spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringer.

Bilde
Photo by Ana San Juan on Unsplash

Program
18:00       Velkommen og bakgrunn for dagens tema
                  Nils Chr. Stenseth, Leder, Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

18:10       Tittel TBC 
                  Henrik Hallgrim Eriksen, Forhandlingsleder v/COP25,
                  Klima- og Miljødepartementet    

18:25       Internasjonal handel med utslippskvoter: Prinsipper og utfordringer
                  Michael Hoel, Professor emeritus, UiO

18:40      Kan kvotehandel bidra til å svekke ambisjonene i Paris-avtalen?
                  Bjart Holtsmark, Forsker SSB

18.55       Klimakvoter: et forsvar for dobbeltregulering og pakkeløsninger
                  Jørgen Wetterstad, Forsker, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

19:10       Panel debatt
                  Innledere
                  Moderator: Christina Voigt, professor ved Institutt for offentlig rett (UiO)
                  og ekspert i internasjonal miljørett

20:00       Slutt

Møtet er åpent for alle, men krever påmelding. Du kan melde deg på her

Dersom du har spørsmål, kontakt:

Pål Pettersen
Prosjektleder
E-post: pal.pettersen@dnva.no
Telefon: 415 10 974