Webinar 3 juni:

Antibiotikaresistens gjelder alle - Nå!

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Dette webinaret er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og forskningsnettverket mot antibiotikaresistens TTA; Turning the Tide of Antimicrobial Resistance.

        
Program

10:00 – 10:10    «Velkommen» 
Hans Petter Graver, DNVA, Universitetet i Oslo (UiO)
Fredrik Müller, TTA, Oslo Universitetssykehus (OUS)/UiO


Del I – Den globale situasjonen 

10:10 – 10:25    «Hva er antimikrobiell resistens (AMR) og hvilke utfordringer har vi?» 
Tone Tønjum, OUS/UiO
        
10:25 – 11:00    «The global AMR situation»
Marc Bonten, University Medical Center, Utrecht, Nederland  

11:00 -11:05     Kort pause

11:05 – 11.40    «Accelerate global action to address AMR» 
Andreas Sandgren, ReAct Europe, Uppsala Sverige

11:40 - 12:00    «Partnering to tackle antimicrobial resistance in low- and middle-income countries»
Ghada Zoubiane, International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), København, Danmark.

12:00 - 12:05    Kort pause


Del II – Den nasjonale situasjonen

12:05 – 12:25    «Antibiotikabruk i allmenn praksis» 
Morten Lindbæk, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)/UiO

12:25 – 12:45    «AMR - et folkehelseperspektiv» 
Ulf Dahle, Folkehelseinstituttet

12:45 – 13:05    «AMR i et en-helseperspektiv – fokus på matsikkerhet og  landbruk»
Yngvild Wastesson, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

13:05 - 13:25     «AMR i et en-helseperspektiv – fokus på klima og miljø»  
Lise Øvreås, Universitetet i Bergen (UiB) 

13:25 - 13:30 Kort pause

 

Del III – Behandling og resistens hos virus

13:30 - 13:50     «AMR blant virus - Fokus på SARS-Cov-2»
Anne-Marte Bakken Kran, FHI


Del IV – Innovasjon i fremtiden

13:50 - 14:10   «Innovasjon for ny behandling av infeksjoner»
Magnar Bjørås, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)/ OUS

 

Del V – Regjeringens arbeid mot AMR

14:10 -14:30     «Status og fremtidige tiltak mot antibiotikaresistens»
Karl-Olaf Wathne, Spesialrådgiver i Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet 

14:30-14:35     Avslutning og oppsummering ved Tone Tønjum

                                        ***

 

                                                                  *