Akademiet gratulerer! 23 nye medlemmer innvalgt

Dette er Akademiets nye medlemmer 2020

Torsdag 19. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. 17 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse |The Natural Sciences Division

Norske medlemmer – Norwegian members:

 • Bjørn Ian Dundas, Universitetet i Bergen. Innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag
 • Karsten Trulsen, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag
 • Andreas Max Kääb, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 3, Geofag
 • Rolf David Vogt, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 4, Kjemi
 • Vessela N. Kristensen, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi
 • James B. Lorens, Universitetet i Bergen. Innvalgt i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi
 • Hilde Loge Nilsen, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi
 • Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 7, Medisinske fag
Bilde
Nye Medlemmer MatNat

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap | The Humanities and Social Sciences Division

Norske medlemmer – Norwegian members:

 • Guri Hjeltnes, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo. Innvalgt i gruppe 1, Historie
 • Christopher S. Henshilwood, Universitetet i Bergen. Innvalgt i gruppe 1, Historie
 • Unn Falkeid, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 3, Idéfag
 • Ole-Andreas Rognstad, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 6, Rettsvitenskap
 • Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Kjell Gunnar Salvanes, Norges Handelshøyskole. Innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Bernt Aardal, Universitetet i Oslo. Innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Siv Ellen Kraft, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Innvalgt i gruppe 8, Teologi og religionsvitenskap
 • Jorunn Økland, Universitetet i Bergen. Innvalgt i gruppe 8, Teologi og religionsvitenskap
Bilde
Nye medlemmer i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

Foreign members | Utenlandske medlemmer

The Natural Sciences Division | Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

 • Vilhelm A. Bohr, National Institutes of Health, Baltimore, USA. Innvalgt i gruppe 7, Medisinske fag.
 • Maria Strømme, Uppsala universitet, Sverige. Innvalgt i gruppe 8, Teknologiske fag.

The Humanities and Social Sciences Division | Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap

 • Mieke Bal, Amsterdam, Nederland. Innvalgt i gruppe 4, Litteraturvitenskap.
 • Robert Nedoma, Universität Wien, Østerrike. Innvalgt i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap
 • Guðrún Nordal, The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Island. Innvalgt i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap
 • Maria Polinsky, University of Maryland, USA. Innvalgt i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap
Bilde
Utenlandske medlemmer