Pandemi - tillit i koronaens tid del 1 - ved Thomas Hylland Eriksen:

Se opptak: Solidaritet i pandemien

Åpent
Digitalt møte, se lenke
Del av foredragsserien:

Solidaritet i pandemien
Pandemi - tillit i koronaens tid

Se opptak av webinaret:

Velkommen til en 20 minutters forelesning ved professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og medlem av Akademiet, Thomas Hylland Eriksen.

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver.

Les innledningen ved Hans Petter Graver (pdf)

Vi ønsker å legge til rette for spørsmål via chat-funksjon. Vi ber alle deltakere om å skru av egen mikrofon. 

Bilde
Thomas Hylland Eriksen, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Foredrag: Solidaritet i pandemi.

Foredraget er en del av forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. 

Foto: Katinka Hustad.