Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 8 - ved Gro Harlem Brundtland

Se opptak: Global solidaritet i pandemien

Åpent
Digitalt møte, se lenke
Foredragsserie:

Global solidaritet i pandemien
Foredrag ved Gro Harlem Brundtland
 

Se opptak

De siste ukene har Verdens Helseorganisasjon (WHO) havnet i sentrum av stormaktsspillet mellom USA og Kina. President Donald Trump har truet med å trekke USA ut av WHO og fryse landets utbetalinger til organisasjonen. 

Tidligere WHO-generaldirektør Gro Harlem Brundtland har advart sterkt mot konsekvensene en svekkelse av WHO vil ha i forhold til global sykdomsbekjempelse og uttalt at WHO er sentral for å "forebygge nye kriser som denne, og gjøre oss alle bedre forberedt til å takle de utfordringer som en globalisert verden stiller oss overfor."

I dette foredraget utdyper hun nærmere sitt syn på betydningen av et sterkt internasjonalt samarbeide både i forhold til den pågående covid-19-pandemien og i forhold til å motvirke andre globale utfordringer.

Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.
Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver. Møtet er åpent for alle.
Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen.
Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå. 

Bilde
Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Credit: NTB scanpix


Gro Harlem Brundtland er norsk lege og politiker fra Arbeiderpartiet. Hun var statsminister i tre perioder, først i åtte måneder i 1981, så fra 1986 til 1989 og igjen fra 1990 til 1996.
Internasjonalt er hun best kjent for å ha vært leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1983-1987), som blant annet gjorde begrepet bærekraftig utvikling kjent. Hun var generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 1998 til 2003.
Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister, første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet og leder av det som ble kalt verdens første kvinneregjering. Hun sto i spissen for en modernisering av Arbeiderpartiet og den sosialdemokratiske styringsmodellen. Brundtland ledet også arbeidet med å gjøre Norge til en del av EUs indre marked – gjennom EØS-avtalen – og hun ledet forhandlingene med EU om medlemskapsavtalen som ble stemt ned i folkeavstemningen i 1994. Kilde: Store Norske Leksikon.