Pandemien - tillit i koronaens tid del 4 - ved Birgitte Freiesleben de Blasio

Se opptak: Modellering av SARS-CoV-2 epidemien i Norge, ved Birgitte F. de Blasio

Åpent
Digitalt

Modellering av SARS-CoV-2 epidemien i Norge
Foredrag ved professor Birgitte Freiesleben de Blasio.

Hun er professor ved UiO i biostatistikk og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet ved  Avdeling for metodeutvikling og analyse. Avdelingen studerer helseeffekter og lager økonomiske evalueringer av nasjonale vaksinasjonsprogram og andre tiltak for å avgrense smittespredning. Resultatene blir brukt til  overvåkning, beredskap og som grunnlag for råd til myndighetene.

Se opptak:

 

Bilde
Professor i biostatistikk
Birgitte Freiesleben de Blasio. Foto: FHI.

 

Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver.
Vi legger tilrette for spørsmål etter foredraget via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnsstøyen.
Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå.

Mer om foredragsholderen:

Birgitte Freiesleben de Blasio (f. 1968), er utdannet i fysikk (MSc, PhD) fra Niels Bohr Institutet, Universitetet i København. Forskningen hennes er knyttet til utvikling av matematiske modeller for infeksjonssykdommer, inkludert studier om effektivitet av intervensjoner. Hun jobber som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI) og er professor II ved avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo, (UiO). Hun leder FHIs COVID-19 modelleringsgruppe, som inkluderer professor Arnoldo Frigessi, UiO, og en gruppe forskere fra UiO, Norsk Regnesentral og Telenor Research.