Pandemien - tillit i koronaens tid del 6 - ved Kristin Bergtora Sandvik:

Se opptak: Rettsstaten i pandemien

Åpent
Digitalt møte, se lenke
Foredragsserie:

Rettsstaten i pandemien

Foredrag ved professor ved UiO,  Kristin Bergtora Sandvik.

Se opptak:

 

Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver.
Vi legger tilrette for spørsmål etter foredraget via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnsstøyen.
Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå.

Bilde
Professor i jus, Kristin Bergtora Sandvik. Foto: Reinaldo Coddou H. / Digital Kontrovers
Professor ved juridisk fakultet UiO, Kristin Bergtora Sandvik. Foto: Reinaldo Coddou H./Digital Kontrovers

Kristin Bergtora Sandvik  er professor i rettssosiologi ved Juridisk fakultet på UiO og forsker på humanitære kriser ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. Hun har en doktorgrad fra Havard Law School hvor hun studerte  kvoteflyktningsordningen og rettsliggjøring av det humanitære feltet. Sandvik har gjort feltarbeid i Colombia og Uganda og har jobbet med cybersikkerhet, droner og kjønnsbasert vold i kriser. Hun forsker nå på etiske tilnærminger til humanitær teknologi og innovasjon, og leder prosjektet LAW22JULY:RIPPLES som undersøker de rettslige og rettsstatlige ettervirkningene etter terrorangrepet 22 juli 2011. Denne våren har hun ledet Korona og rettsstaten-webinarene på juridisk fakultet.