Pandemien - tillit i koronaens tid del 7 - ved Ole Fridthjof Norheim:

Se opptak: Sorteringssamfunnet og pandemien. Medisinsk etikk - å velge mellom syke

Åpent
Digitalt møte, se lenke
Foredragsserie:

Sorteringssamfunnet og pandemien.

Medisinsk etikk – å velge mellom syke.

Foredrag ved professor Ole Fridthjof Norheim, Universitetet i Bergen.

Hvem skal få behandling på respirator når vi har for få? Hva er erfaringene fra Norge og andre land? I foredraget snakker Norheim om de etiske prioriteringene helsepersonell står midt oppe i under COVID-19. Han vil også drøfte internasjonale og nasjonale anbefalinger om prioritering.

Se opptak:

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver og er åpent for alle.
Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen.
Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå. Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

Bilde
Professor i medisinsk etikk, UiB, Ole F. Norheim
Ole F. Norheim. Foto: Kim Andreassen

Ole Frithjof Norheim er lege og professor i medisinsk etikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Direktør for Bergen Senter for etikk og prioritering (BCEPS). Norheim er også Adjunct professor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og leder av Bioteknologirådet (2019 – 2023).

Norheims forskningsinteresser er særlig etikk og prioritering innen helse, nasjonalt og globalt. Han jobber både akademisk og praktisk med hvordan man kan utforme helsesystemer som gir effektiv og rettferdig ressursutnyttelse. Han leder nå WHO’s Technical Advisory Board (TAG) for grunnleggende helsetjenester og er medlem av Lancet-kommisjonen for ikke-smittsomme sykdommer. Han har tidligere ledet det regjeringsoppnevnte utvalget for prioritering i helsetjenesten (Norheimutvalget) som la fram sin rapport Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten (NOU 2014: 12) og Verdens helseorganisasjons rådgivende gruppe for likhet og universelle helsetjenester som i 2014 la fram rapporten Making Fair Choices on the Path to Universal Health Coverage (WHO 2014).