Møte på Grand Hotel 12. oktober

Årsmøte og Nansen minneforelesning

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Det planlagte årsmøtet i mai ble utsatt og arrangeres på Grand Hotel mandag12. oktober og kombineres med den tradisjonelle Nansen minneforelesning.

Hele arrangementet vil foregå i Speilsalen

 Program:

  • Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Hans Petter Graver
  • Utdeling av diplomer til Akademiets medlemmer
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
  • Foredrag ved Lise Øvreås, professor i geomikrobiolog, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om Antibiotikaresistensen og jakten på nye medisiner
  • Kunstnerisk innslag