Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)

Forskning og akademisk frihet under økende press - DNVAs latente autoritet må realiseres!

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det avholdes et møte for Akademiets medlemmer med valg klokken 16.30-17.30

Akademimøtet klokken 18.00 åpner med at Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen og Narve Fulsås holder minnetale over Erling Sverdrup Sandmo.

Se foredraget: 

Foredraget begynner etter 47 sekunder. 

Om foredragsholderen: 

Bilde
Professor og Akademimedlem Gudmund Hernes
Professor og Akademimedlem Gudmund Hernes. Foto: Fafo.

 

Gudmund Hernes er forsker ved Fafo, og professor II ved Handelshøyskolen BI. Gudmund Hernes (født i 1941 i Trondheim), tok sin doktorgrad i sosiologi ved Johns Hopkins University i 1971. Han ble professor ved Universitetet i Bergen i 1971, og senere ved Universitetet i Oslo. Han har vært stipendiat ved The Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford (1974-75) og gjesteprofessor ved Harvard University i 1986 og 1990. 


Gudmund Hernes var Norges utdannings- og forskningsminister 1990-95, og helseminister 1995-97. Fra 1999-2005 var han direktør for UNESCOs institutt for utdanningsplanlegging i Paris, og UNESCOs koordinator for hiv / aids. 


Gudmund Hernes har skrevet og redigert flere bøker, rapporter og artikler. Han har også vært redaksjonsmedlem i flere internasjonale tidsskrifter og han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hernes er en fast bidragsyter og spaltist i flere aviser. 
 

 

 

Professor Ingrid K. Glad, er dessverre forhindret fra å holde foredraget; Hva er så stort med stordatata?