Se opptak: Baronesse Onora O'Neill intervjues av Vivienne Parry

Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet? Baronesse Onora O'Neill intervjues av Vivienne Parry.

Onora O’Neill er en britisk professor i filosofi, politiker og samfunnsdebattant som kobler moralfilosofi til politisk teori og praksis.

Den faglige delen av møtet blir ledet av Camilla Serck-Hanssen.

 

Se opptak av hele møtet: https://www.youtube.com/watch?v=81y4xfrwnlY

Se opptak av intervjuet:

Bilde
Baronesse Onora O'Neill of Bengrave og Vivienne Parry
Baronesse Onora O'Neill of Bengrave og Vivienne Parry. Foto: Roger Harris

En internasjonal sammenslutning av vitenskapsakademier, ALLEA, har tatt opp spørsmål om forholdet mellom sannhet, tillit og ekspertise i forskning og offentlighet. Sentrale temaer er blant annet mulig tap av tillit til vitenskapelige funn og spørsmål om hvordan kunnskap kan og bør kommuniseres. Arbeidsgruppen var ledet av den kjente britiske filosofen Onora O'Neill (født 1941), professor emeritus i filosofi ved University of Cambridge og politisk aktiv som uavhengig i Overhuset. I 2017 fikk hun Holbergprisen for fremragende og innflytelsesrike arbeider innen filosofi, mest om etikk, politisk filosofi, bioetikk og nettopp tillit.

O’Neill har akseptert en invitasjon fra Det Norske Videnskaps-Akademi om å komme til Oslo og snakke om de endrede betingelser forskere og journalister møter i dagens samfunn. Pga pandemirestriksjonene vil hennes bidrag i møtet komme som et intervju med BBC Science journalist Vivienne Parry som skal intervjue henne for Akademiet i England.

Onora Sylvia O’Neill ble født i Nord-Irland 23. august 1941. Hun studerte historie ved universitetet i Oxford i 1959–62 og tok doktorgraden i filosofi ved Harvard University i 1969. Fra 1977 til 1992 var hun ansatt ved universitetet i Essex, og utnevnt til professor i 1987. Fra 1992 til 2006 var hun rektor ved universitetet i Cambridge. I 1999 ble hun adlet til baronesse og fikk fast plass i Overhuset. Hun ble innvalgt som utenlandsk medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2006 og tildelt Holbergprisen i 2017. 

Vivienne Parry har på oppdrag fra Akademiet intervjuet Onora O’Neill og dette intervjuet blir avspilt. Vivienne Parry er forfatter og kringkaster. Hun er forsker og vert for medisinske program for BBC Radio 4. 

Deretter blir det en panelsamtale med direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås og førstelektor ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Silje Aambø Langvatn.

Bilde
Camilla Serck-Hanssen, Knut Olav Åmås og Silje Aambø Langvatn.
Camilla Serck-Hanssen, Knut Olav Åmås og Silje Aambø Langvatn.