Formiddagsmøte

Kina - stormakten som imponerer og skremmer

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Henning Kristoffersen. Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi.  

Kinas formidable økonomiske fremgang de siste tiårene vekker både beundring og frykt i resten av verden. For oss, som er vokst opp med en verden der USA og vesten har sittet i førersetet, er det lett å oppfatte Kinas globale maktposisjon som noe nytt. Fra Kinas ståsted er vi nå vitne til en gjenerobring, der verden igjen blir normalisert.

Kinesiske selskaper bygger veier, jernbane og broer nær sagt overalt, fra fattige land i Afrika til Norge – den nye Silkeveien til land og til havs følges opp med handelsavtaler og kinesisk finansiering om det trengs. Kina har store miljøutfordringer, men er samtidig en global leder innenfor fornybar energi.  Da Kina ble innlemmet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001 antok man at Kinas deltagelse i globale institusjoner – tuftet på vestlige verdier – ville lede til raskere politiske reformer mot mer demokrati og ytringsfrihet. Den ideen er forlatt. Kina går sin egen vei, og president Xi Jinping står for en stadig mer autoritær ledelse.