Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland

Se opptak: Covid 19 -sykdommen i pandemien

Åpent
Digitalt møte, se lenke

Covid 19-sykdommen i pandemien

  • Digitalt foredrag ved professor i molekylær immunologi, Anne Spurkland.

Se opptak:

SARS-CoV-2 gir sykdommen covid-19, som ikke bare er "en vanlig influensa". Covid-19 kan variere fra helt ikke merkbare symptomer på øvre luftveisinfeksjon til lungesvikt, sepsis og død. Et gjennomgående funn hos mange pasienter med covid-19 er tungpust og oksygenmangel.
SARS-CoV-2 bruker ACE2 som inngangsport til cellene. Dette enzymet virker betennelsesdempende og er viktig for normal blodtrykkregulering.
Hvordan kan covid-19 forstås ut ifra virusets effekter på blodkar, blodtrykk og betennelse? Og hvorfor har sykdommen så langvarig og svingete forløp?

Trykk på denne lenken for å komme inn i foredraget.

Om foredragsserien "Pandemien - tillit i koronaens tid": 

Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

  • Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver.
  • Møtene er åpne for alle.

Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen. Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå. 

Bilde
Anne Spurkland, foto UIO
Professor Anne Spurkland. Foto: UiO.

Anne Spurkland er utdannet Cand. Med ved UiO. Spurkland er spesialist i immunologi. Hun har tidligere forsket ved Rikshospitalet, og er nå professor ved Universitet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer automimmune sykdommer og genetikk. Hun underviser i anatomi.