Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Se opptak: Forskningen etter pandemien

Åpent
Digitale møte, se lenke

Forskningen etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 
 

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver. Møtet er åpent for alle.
Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen.

Se opptak:

Bilde
Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister
Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Stortinget.

Henrik Asheim er en norsk politiker for Høyre som fra 2020 er statsråd i regjeringen Solberg med ansvar for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Han var også konstituert kunnskapsminister høsten 2017. Asheim er utdannet ved Handelshøyskolen BI. Asheim var leder av Bærum Unge Høyre fra 2003 til 2004 og av Akershus Unge Høyre fra 2005 til 2006. Han var nestleder i Unge Høyres Landsforbund fra 2006 til 2008 og leder fra 2008 til 2012. Asheim var vararepresentant til Stortinget fra 2009 til 2013, og er siden stortingsrepresentant for Akershus. I perioden 2018–2020 var Henrik Asheim leder av Stortingets finanskomité.

Fra 15. september til 26. november 2017 var Asheim konstituert kunnskapsminister og vikar for statsråd Torbjørn Røe Isaksen, som hadde foreldrepermisjon. Da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering 24. januar 2020 kom Asheim tilbake i samme departement, som etterfølger for Venstres Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning. Kilde:  Store norske leksikon.

Bilde
statssekretær Horrigmo (H)
Aase Marthe Johansen Horrigmo. Foto: KD

Foredraget til Asheim vil være et opptak. Etter foredraget vil det likevel være muligheter for å stille spørsmål. De vil bli besvart av statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo .