Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 - ved Karine Nyborg

Se opptak: Økonomien i pandemien: penga eller livet?

Åpent
Digitalt møte, se lenke

Økonomien i pandemien: penga eller livet?

  • Foredrag ved professor Karine Nyborg, Økonomisk institutt, UiO. 

Må vi velge om vi skal ofre liv og helse på økonomiens alter? Eller er godt smittevern tvert om påkrevd for normalisering av arbeids- og samfunnslivet? Et samfunnsøkonomisk blikk på standardmodeller for virusspredning indikerer at konflikten mellom helse og økonomi er begrenset – og at omfattende massetesting kan være nødvendig ut fra begge hensyn.

Se opptak:

 

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver og er åpent for alle.
Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen. Møtet blir tatt opp og lagt ut på nettsiden til Akademiet så snart som mulig etterpå. 

Foredraget er en del av en forelesningsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

Bilde
Karine Nyborg. Foto: UiO.

 

Karine Nyborg er professor ved Økonomisk institutt ved UiO. Hennes forskningsinteresser er blant annet miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer og atferdsøkonomi. Årene 1996-1997 var hun gjesteforsker ved Stanford. Hun har også jobbet som seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), og har vært spaltist i flere norske aviser.