Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte

Open access – muligheter og forskningsetiske utfordringer

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
Om forskningsetisk utvalg
Les mer om Open Access

Open access løftes fram som den nye muligheten til å gjøre forskningspublikasjoner tilgjengelige for alle interesserte uavhengig av dyre abonnementer. Norges forskningsråd har i Plan S satt krav om full og umiddelbar åpen publisering for utlysninger fra 2021.

Samtidig blir denne politikken beskyldt for å være en trussel mot akademisk frihet, vitenskapelig kvalitet og forskernes rettigheter. Hvorfor er debatten rundt Open Access og Plan S så polarisert? Og ser den likedan ut på alle fagområder?

Se opptak av møtet her:

Om møtet:

6. oktober inviterer Forskningsetisk utvalg til debattmøte om dette. Det blir innlegg ved Eystein Jansen, Kenneth Ruud, Inger Berg Ørstavik, Narve Fulsås og John Arne Røttingen. 

Innlederne vil belyse muligheter og utfordringer knyttet til Open access og Plan S. Finnes det måter å forene utfordringene på?

Møteleder er professor Deborah Oughton, forskningsdirektør ved Centre for Environmental Radioactivity, NMBU

Dersom du har praktiske spørsmål, ta kontakt med utvalgssekretær Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no eller telefon 22841500

Bilde
Open access symbol

Program:

17:00    Velkommen ved preses Hans Petter Graver

17:05    Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet: Åpen tilgang til forskning: Muligheter og utfordringer. Kenneth Ruud er prorektor ved UiT Norges arktiske universitet og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi

17:35    Eystein Jansen, Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen: Plan S og European Research Council (ERC). Eystein Jansen er professor ved Bjerknessenteret ved UiB og medlem av the Scientific Council i ERC (Via Zoom)

17:55    Narve Fulsås, UiT Norge arktiske universitet: Open access og publiseringskulturen innen humaniora. Narve Fulsås er professor i historie ved UiT og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademis Forskningetiske utvalg

18:15    Pause med enkel servering

18:45    Inger Berg Ørstavik, Universitetet i Oslo: Opphavsrettslige utfordringer knyttet til Open access. Inger Berg Ørstavik er professor ved Institutt for privatrett ved UiO

19:15    John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd: Full og umiddelbar åpen tilgang til forskningspublikasjoner

19:25    Spørsmål og diskusjon

*