Boklansering

Pandemi og unntakstilstand. Hva covid-19 sier om den norske rettsstaten

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi

Hans Petter Graver kommer til Akademiet for å snakke om sin bok Pandemi og unntakstilstand. Hva covid-19 sier om den norske rettsstaten  som utkommer på Dreyer forlag nå i august. Gravers innlegg om boken vil bli etterfulgt av kommentarinnlegg fra Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 

Se opptak av møtet

 

Bilde
Bilde av omslaget på boken Pandemi og rettsstaten

Om boken:

Kan en diskusjon om unntakstilstand, og teorien om dette, gi nyttig innsikt i analysen av koronaloven og bruken av smittevernloven? Hva ligger i begrepet rettsliggjøring, og hva er betydningen av den vestlige rettstradisjonen for forholdet mellom rett og politikk?

Slike sentrale spørsmål reises, før boken belyser de prøvelsene den norske rettsstaten ble utsatt for gjennom Nav-skandalen og pandemien fram mot våren og sommeren 2020. Oppmerksomheten er rettet mot forholdet mellom våre øverste statsorganer, Stortinget, regjeringen og domstolene og de unntaksfullmaktene regjeringen fikk for å håndtere krisen.

Av og til kan «unyttig» forskning vise seg svært så nyttig. Flere års forskning på domstoler under autoritære forhold i forrige århundres Europa har satt forfatteren i stand til å levere den første analysen av de tiltak som ble satt inn i Norge under pandemien, og av de utfordringene pandemien stilte vårt politiske og rettslige system overfor. Boka er et viktig bidrag til teorien om unntakstilstand. 

Om forfatteren:

Bilde
Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Graver var faglig leder for Senter for Europaforskning ARENA fra 2001-2003, og dekan ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo fra 2003-2008. Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press. Han er valgt til preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi for perioden 2019-2021. 

 

Program

18:30  Kaffe serveres i Gobelinsalen

19:00  Foredrag ved Hans Petter Graver

19:30  Kommentar ved Eirik Holmøyvik

19:45  Spørsmål og diskusjon

*