Persontrafikk:

Åpent webinar om avkarbonisering av transportsektoren

Avkarbonisering av transportsektoren er en sentral del av overgangen til et lav- eller nullutslippssamfunn. Norge er i verdenstoppen når det gjelder elektrifisering av bilparken, men har fremdeles en lang vei å gå for å nå målene om 50 posent reduksjon i utslipp innen 2030. 
 

Bilde
Webinar transportation
Foto: Lucas Mylon, Unsplash

EASAC (European Academies 'Science Advisory Council) – gjennomgår i rapporten “Decarbonisation of transport: options and challenges” ulike strategier for å redusere klimagassutslipp fra europeisk veitransport. 

Rapporten gir anbefalinger for både kortsiktige og langsiktige politiske tiltak. 
Det Norske Videnskaps-Akademi følger opp denne rapporten og inviterer til et halv-dags webinar der vi tar opp viktige spørsmål knyttet til kravene til ny teknologi og infrastruktur for drivstoff og lading, samt behovet for en langsiktig og konsekvent politikk for å fremme lav- og nullutslippstransport. Vi vil særlig legge vekt på personbiltrafikken. I webinaret tar vi opp spørsmål som:

  •  Hvordan kan innføringen av nullutslippsløsninger for transport som batteri-elektrisk og hydrogen økes? 
  •  Hvordan vil elektrifisering virke sammen med biodrivstoff og naturgass i denne overgangen?
  •  Hva er de forskjellige veiene frem 50% reduksjon i utslipp i 2030 og nullutslipp i 2050?
  •  Hva betyr dette i forhold til utslippsreduksjoner for personbiler og veitransport?
  • Hva slags politikk må føres for å støtte overgangen og hva er kostnadene?

Webinaret holdes på engelsk. Se hele programmet og registering.