Se opptak

Boklansering: Research and Human Rights

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi

Lansering av boken Research and Human Rights

Bilde
Bilde av boken Research and Human Rights
Research and Human Rights utgis på Novus forlag i september 2020.

 

Forskning og menneskerettigheter er et brennaktuelt tema under Covid-19 pandemien. Boken Research and Human Rights, som blir utgitt på Novus Press i september, drøfter ulike aspekter ved dette temaet.

Boklanseringen blir åpnet av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Petter Graver. Etter at bokens redaktør Jakob Lothe har presentert boken vil en av bidragsyterne, Cathrine Thorleifsson ved C-Rex Senter for ekstremismeforskning, kommentere og reflektere over sitt kapittel. 

 

Se opptak av boklanseringen her:

 

 

Om boken

Samtidig som Covid-19 pandemien aktualiserer og forsterker utfordringene som fri forskning møter i mange nasjoner, synliggjør pandemien den nære forbindelsen mellom forskning og menneskerettigheter. Research and Human Rights viser at respekt for grunnleggende menneskerettigheter – inkludert ytrings- og bevegelsesfrihet – er avgjørende både for å kunne forske uten myndighetenes innblanding eller restriksjoner og for å sikre forskningens integritet og forskerens sikkerhet.

Akademisk frihet er i dag truet i mange land. Flere av bokens bidragsytere som selv har opplevd trusler og restriksjoner på grunn av sin forskning, identifiserer og diskuterer de negative konsekvensene av innskrenket akademisk frihet. Redusert respekt for forskning og enkeltforskere blir særlig alvorlig i en situasjon der forskning er avgjørende for å møte så forskjellige utfordringer som Covid-19 pandemien og globale klimaforandringer.

Kapitlene i boken er reviderte og oppdaterte versjoner av foredrag på en internasjonal konferanse i Det Norske Videnskaps-Akademi i september 2019. 

Bilde
Jakob Lothe
Professor Jakob Lothe. Foto: Øyvind Toft

Om redaktøren

Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo og leder for menneskerettskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi. I 2005-2006 ledet han prosjektet Narrative theory and analysis på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Lothe er forfatter og/eller redaktør av 30 fagbøker på engelsk og norsk. I 2018 ble han innvalgt i American Philosophical Society, og i 2019 ble et spesialnummer av det internasjonale tidsskriftet Partial Answers dedisert til Lothe. 

 

Program

Kl 18:30   Kaffe serveres i Gobelinsalen

Kl 19:00   Åpning ved preses Hans Petter Graver

Kl 19:05   Presentasjon av boken ved Jakob Lothe 

Kl 19:30   Refleksjoner over et kapittel i boken ved Cathrine Thorleifsson

Kl 19:50   Spørsmål og diskusjon

*

Grunnet smittevernhensyn vil det være et begrenset antall plasser i salen, men det vil også bli mulig å følge arrangementet via stream, som vil bli gjort tilgjengelig på denne siden. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på telefon 22841500 eller epost gro.havelin@dnva.no