Se opptak

Er drikkevannet i Norge godt nok?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Program

Symposium arrangert av Komite for geomedisin - Mat, miljø, helse

Bilde
Illustrasjonsbilde av vann.
Foto: Jörn Heller, Pixabay.

Norge har god tilgang på drikkevann. Likevel skiller vannforsyningen i landet vårt seg fra andre europeiske land fordi størstedelen av drikkevannet kommer fra overflatevann. Dette gir drikkevann med lav pH og lave konsentrasjoner av metaller som kalsium og magnesium. Men stedegen geologi rundt drikkevannskilden kan gi høye verdier av tungmetaller. Lekkasjer i ledningsnettet kan skape problemer med innsug av mikroorganismer. I dette symposiet vil vi undersøke om disse forholdene gir grunn til bekymring for helsen vår. 

Se opptak fra symposiet her:

Program:

09:30 – 09:40     Åpning ved Aksel Bernhoft, leder av Komite for geomedisin – mat, miljø, helse    
Sesjon I (ordstyrer: Aksel Bernhoft)

09:40 – 09:55     Hva er et helsemessig ideelt drikkevann? Camilla Svendsen, forsker Folkehelseinstituttet

09:55 – 10:10     Drikkevannskilder – og hvordan behandles og distribueres drikkevann i Norge? Ingun Tryland, rådgiver Norsk vann 

10:10 – 10:25     Helsemessige utfordringer ved det norske distribusjonssystemet for drikkevann. Marianne Steinberg, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet

10:25 – 10:40     Diskusjon

10:40 – 11:00     Beinstrekk    

11:00 – 11:15     Hvor ofte blir vi syke av mikroorganismer i drikkevannet i Norge? Vidar Lund, seniorforsker Folkehelseinstituttet 

11:15 – 11:30     Cyanobakterier og deres giftstoffer på frammarsj? Ingunn Samdal, seniorforsker Veterinærinstituttet

11:30 – 11:50     Biologiske analyser for påvisning av helseskadelige stoffer i vann.                       Agneta     Oskarsson, professor emerita Sveriges Lantbruksuniversität

11:50 – 12:10     Diskusjon

12:10 – 13:10    Lunsj

Sesjon II (ordstyrer Trond Peder Flaten)

13:10 – 13:25     Fluorerte og andre persistente, mobile og toksiske miljøgifter i drikkevannet. Hans Peter Arp, professor Norges teknisk naturvitenskaplige universitet / Norges geotekniske institutt 

13:25 – 13:40     Plantevernmidler i drikkevann i jordbruksområder. Ole Martin Eklo, professor II Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13:40 – 13:55     Diskusjon 

13:55 – 14:20     Beinstrekk, kaffe/te og kake

14:20 – 14:35     For mye eller for lite metaller i drikkevannet - en kunnskapsoppsummering om helseeffekter. Geir Aamodt, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14:35 – 14:50     Helsemessige utfordringer knyttet til radioaktive stoffer i drikkevann.       Anne Liv Rudjord, seksjonsleder Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

14:50 – 15:05     Hvordan kan vi få i stand bærekraftige systemer for vann i Norge og internasjonalt? Petter D. Jenssen, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

15:05 – 15:30     Diskusjon og avrunding


Deltakeravgiften er kr 500,- og betales ved påmelding på nettsiden: https://www.deltager.no/geomedisin2020
Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no