Frokostmøte 19. oktober

Er reglene for genmodifisering av planter utdaterte?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
Kontaktperson

Reidunn Aalen, professor UiO

Epost: reidunn.aalen@ibv.uio.no

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, støttet i en uttalelse i mars 2020 rapporten. EASAC ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker. 

 

I 2018 bestemte EU-domstolen at reglene for genmodifisering også skulle gjelde for alle organismer som er blitt genmodifisert ved hjelp av nye metoder. Dette gjør det vanskelig å utvikle planter som gir bedre avlinger, noe som er nødvendig for å få et mer produktivt, klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. EASAC påpekte i sin kommentar at de nye genmodifiseringsteknikkene har et stort potensial både for å løse problemer rundt mat- og ernæringssikkerhet, for å rette ut sosial ulikhet, og også for å bidra til å motvirke klimaendringer. 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til frokostmøte om dette temaet, som ikke ble mindre aktuelt med tildelingen av årets nobelpris i kjemi. Prisen gikk til dem som oppdaget gen-redigering i bakterier og utviklet dette til en generell metode, Jennifer Doudna og Emanuelle Charpentier – som forøvrig også fikk kavliprisen i 2018. Tildelingen er delvis begrunnet ved nytten metoden kan ha i planteforedling.

Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør Cicero. 

 

Møtet ble filmet, se opptaket på Akademiets Youtube-kanal.

 

Program

08.00: Frokost, lett servering

08.30: Velkommen, Rolf Reed, leder av Science advice-utvalget ved DNVA

08.35: Genteknologiloven og planter: Nye metoder, utdatert lovgivning?
             
Professor i biovitenskap Reidunn Aalen, UiO. Spørsmål og diskusjon.

08.55: Reguleringen av GMO under genteknologiloven og mulighetene for endringer i loven.
             Professor i jus Inger Ørstavik, UiO. Spørsmål og diskusjon.

09.15: Genmodifisering av planter: Holdninger i befolkningen og i Bioteknologirådet.
             Leder i Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim. Spørsmål og diskusjon.

09.35: Avsluttende diskusjon og spørsmål

10.00: Slutt

 

 Les pressemeldingen fra EASAC om genmodifisering av planter.

Les EASAC-kommentar 
The regulation of genome-edited plants in the European Union

 

Møtet ble filmet, se opptaket på Akademiets Youtube-kanal.