Årsmøtet

H.M. Kongen vil være til stede på Akademiets årsmøte

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31

H.M. Kongen er ærespreses i Det Norske Videnskaps-Akademi

På årsmøtet mottar Akademiets nye medlemmer sine diplomer. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fritjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut.

Kunnskaps-og integreringsminister, Guri Melby deler ut Det Norske Videnskaps-Akademis  lærerpris.

Professor Unni Olsbye ved Universitet i Oslo holder foredrag om "Det grønne skiftet". 
 
Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen holder talen under middagen.