Valg på medlemsmøtet

Ny generalsekretær i Akademiet

Gunn Elisabeth Birkelund:  Nyvalgt generalsekretær i Akademiet

Birkelund tiltrer i januar 2021 og etterfølger Øystein Hov i stillingen. Birkelund er valgt for fire år. Hun er i dag visepreses i Akademiet og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo.

Bilde
Professor Gunn Elisabeth Birkelund, UiO
Professor Gunn Elisabeth Birkelund, UiO. Foto: Eirik F. Baardsen


Mer om Birkelund:

Gunn Elisabeth Birkelund (f.1954) ble i 1999 professor i sosiologi ved UiO. Hun har tidligere vært førsteamanuensis i sosiologi ved UiB, og hun har vært professor II ved Linköping Universitet i Sverige (2013-2019). Birkelund har hatt flere internasjonale forskningsopphold ved Université Paris-Sorbonne, Oxford, Wisconsin and Berkley. Hun har ledet og medvirket som partner i en rekke store forskningsprosjekter, med støtte fra blant annet EU, Norges Forskningsråd, Vetenskapsrådet i Sverige og Rigsbankens Jubileumsfond. Hun har ledererfaring som forskningsdekan fra SV-fakultetet og vært faglig leder for doktorgradsprogrammet i arbeidslivsstudier. Forskergruppen Social Inequalities and Population Dynamics fikk høyeste score i forbindelse med Forskningsrådet evaluering av samfunnsfag i 2018. Birkelund er en meget aktiv og merittert forsker og underviser og har sterke nettverk. Hun har bygd opp forskningsmiljøer og lagt til rette for yngre forskere. 

Birkelund har vært medlem av Akademiet siden 2010 og ble i 2018 valgt som leder av Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap etter å ha vært nestleder. 

 

De andre valgresultatene på medlemsmøtet:

Ny klasseleder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: Terje Lohndal (NTNU).
Ny nestleder for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap: Ellen Mortensen (UiB).
Begge tiltrer i 2021. 

Hans Petter Graver fortsetter som preses og Kenneth Ruud som visepreses for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse