Hans M. Barstad

Tidligere generalsekretær er gått bort

Hans M. Barstad er gått bort
Professor og tidligere generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Magnus Barstad døde 26. august i Alicante, Spania. Hans M. Barstad var professor i Det gamle testamentet ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo fra 1986 - 2005 og senere professor i samme fagområde ved University of Edinburgh. Med sin bakgrunn som universitetsbibliotekar, før han ble professor, var han styreleder for Universitetsbiblioteket i mange år. Han ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1994. I tiden som generalsekretær jobbet han iherdig med Akademiets publikasjonsvirksomhet og var en entusiastisk del av Akademiets lille sekretariat.

Noen år etter at han gikk av som generalsekretær flyttet han fra Hokksund til Edinburgh og ble ansatt ved School of Divinity ved University of Edinburg der han han var ansatt til han gikk av med pensjon og flyttet til Spania. I 2004 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen studier av Det gamle testamentet og den gamle for-orientens historie og kultur.

På et senere tidspunkt vil det bli holdt minnetale over ham. Vi er takknemlige for den innsatsen han gjorde for Det Norske Videnskaps-Akademi og lyser fred over hans minne.