Seksjonsseminar for kulturfaggruppen

Betydningen av slektskap - Se opptak

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Seminaret er åpent, men det er begrensede plasser. Interesserte kan kontakte arrangør Marit Melhus på epost marit.melhuus@sai.uio.no

Se opptak:

Bilde
Illustrasjonsfoto av en hytte i fjellet
Foto: Pixabay

Program

10:00     Velkommen v/ Marit Melhuus

Panel 1:  Hva er slektskap?

Ordstyrer: Marit Melhuus

10:05 – 10:30     Signe Howell. Slektskap i antropologiens historie.
10:30 – 10:55     Marianne Lien. Materialiseringer av slektskap; hytta som arvegods.

10:55 – 11:15     Diskusjon. Opponent Thomas Hylland Eriksen

11:15– 11:30     Pause

Panel 2:  Nye slektskap

Ordstyrer Iver Neumann

11:30 – 11:55     Marit Melhuus.  Hva er lov? Slektskap og bioteknologi. 
11:55 – 12:20     Annelin Eriksen. Teknologier for udødelighet: Slektskap, genetikk og kunstig intelligens.

12:20 – 12:40    Diskusjon. Opponent: Ingjerd Hoem

12:40 – 13:45     Lunsj

Panel 3:  Prehistoriske og tidlig historiske slektskaps institusjoner 

Ordstyrer Thomas Hylland Eriksen

13:45 – 14:10     Dagfinn Skre: Skyldfolk og svorne menn i Skandinavia 200 – 550 e.Kr.
14:10 – 14:35     Terje Stordalen Slektskap og slektskapsideologi i produksjonen av landsbyens sosiale rom: Sen jernalder i den sørlige Levant

14:35 – 14:55     Diskusjon. Opponent Helge Jordheim

14:55 – 15:10    Pause

Panel 4:  Slektskapsrelasjoner

Ordstyrer Ingjerd Hoem

15:20 – 15:45     Kristin Aavitsland: Guddommelige geneaologier: Åndelig slektskap i middelalderkulturen

15:45 – 16:05     Iver Neumann: Slektskap i internasjonal politikk.

16:05 – 16:25     Diskusjon: Opponent: Anne Hellum

16:25 – 16:30     Avslutning Iver Neumann

*

For programoppsatte: 

16:30 - 17:00      Aperitif på restaurant «hos Thea»,  Gabelsgate 11

17:00 -                  Middag «hos Thea» 

*