Nominasjoner ønskes

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Nominasjonsfrist for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap og innen realfag og medisin er 10. februar 2022

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 300.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora og samfunnsvitenskap, og realfag og medisin. 

I 2022 skal belønningen deles ut innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (inntil 2 sider A4) samt kortfattet CV og publikasjonsliste sendes til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad[a]dnva.no

Spørsmål kan rettes til styrets sekretær: Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04 eller e-post: l.t.navestad[a]dnva.no.

***
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 2022
Utlysning med frist for å nominere 10. februar 2022

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er todelt; én i humaniora og samfunnsvitenskap og én i realfag og medisin. Hver av belønningene er på 75 000 kroner og ett diplom.

Belønningen tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år innen utdelingsdato 3. mai.

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Spørsmål kan rettes til Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 84 15 04 eller e-post: l.t.navestad[a]dnva.no.