VISTA

Lansering av nytt VISTA-senter i Bergen

Strømmes
Atlantis-salen i Media City Bergen og YouTube

Universitetet i Bergen og VISTA  inviterer til lansering av forskningssenteret VISTA Center for modelling of coupled subsurface dynamics.

Bilde
VISTA-senter i Bergen/ foto: Diego Delso
foto: Diego Delso

Program

  • Åpning ved rektor Dag Rune Olsen
  • Presentasjon av konseptet Vista-senter, ved professor Ole M. Sejersted, styreleder for Vista
  • Hva skal senteret forske på? Presentasjon av senteret ved professor Inga Berre, leder for senteret
  • Hvorfor bidrar Equinor til dette forskningsprogrammet? ved Bjørn Kåre Viken, Direktør for teknologisamarbeid i Equinor.
  • Hvorfor er senterne viktige for DNVA? ved professor Kenneth Ruud, Styremedlem i Vista og visepreses i Akademiet, prorektor for forskning UiT
  • Spørsmålsrunde
  • Avrunding ved prorektor, Margareth Hagen
  • Møteleder: Asbjørn Leirvåg, UiB

Se lanseringen:

 

VISTA-senteret: 

Senteret skal utvikle grunnleggende kunnskap om hvordan undergrunnen deformeres som følge av produksjon og injeksjon av væske og gass. Dette har mange anvendelser – som i grunnvannsforvaltning, produksjon av hydrokarboner og geotermisk energi, lagring av energi i undergrunnen, lagring av CO2 eller undergrunnsdeponering av spillvann.
Sentret er femårig og finansieres med fem millioner kroner pr år i fem år gjennom VISTA-avtalen som er et grunnforskningssamarbeid mellom Equinor og Det Norske Videnskaps-Akademi. Vertsinstitusjonen Universitetet i Bergen bidrar med egenfinansiering. Senteret skal ledes av professor i anvendt matematikk ved UiB, Inga Berre.

Bilde
Inga Berre
Inga Berre skal lede det nye VISTA-senteret ved UiB/ Foto: Eivind Senneset, UiB