Nytt VISTA-senter på UiB

Millionstøtte til nytt VISTA-senter ved Universitetet i Bergen

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor gir millionstøtte til etableringen av et nytt VISTA-senter ved Universitetet i Bergen. Senteret skal drive grunnforskning på hvordan innsprøyting av væske kan føre til deformering av undergrunnen.

 

Forskningsfeltet er særlig relevant etter at Norge har lansert planer for å lagre CO2 i geologiske formasjoner under havbunnen, samtidig som kunnskapen kan brukes til en rekke områder: Forvaltning av grunnvann, produksjon av hydrokarboner og geotermisk energi, lagring av energi i undergrunnen, undergrunnsdeponering av spillvann og risiko for menneskeskapte jordskjelv.

Bilde
Inga Berre
VISTA-senteret skal ledes av professor i matematikk Inga Berre. Foto: UiB

─ Vi vil få mer kunnskap om risikoen for at menneskeskapte jordskjelv oppstår, og dermed kunne redusere risikoen, sier Inga Berre, professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen.

Berre skal lede det nye forskningssenteret VISTA CSD - VISTA Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics. Oppstart er i januar 2021.

Kan også brukes på kroppen

Strømming av væske gjennom såkalte porøse medier er knyttet til kompliserte prosesser. Ved å bruke matematiske og numeriske modelleringer og data-analyse skal senteret finne ut hvordan innsprøyting av væske kan skape forskyvninger og deformasjon av sprekker. 

─ Samtidig er dette kunnskap som kan anvendes på andre felt, for eksempel kroppen vår: Hvordan blodlegemer og væske beveger seg rundt i kroppen og vekselvirker med omliggende materie, sier VISTA-styreleder, professor Ole M. Sejersted. 

VISTA-senter til 25 millioner

Ekspertgruppen som har valgt ut sentret blant de åtte søknadene som kom inn har vurdert det som «et eksepsjonelt prosjekt». Forskere hovedsakelig fra Universitetet i Bergen, skal samarbeide med forskere ved Stanford University, MIT, Technische Universität München, Universität Stuttgart og en rekke industripartnere i inn- og utland. 

Sentret er femårig og finansieres med fem millioner kroner per år gjennom VISTA-avtalen, som er et grunnforskningssamarbeid mellom Equinor og Det Norske Videnskaps-Akademi.