Digital konferanse om reiselitteratur 12.-13. november

- Reisen har fått en ny betydning

Strømmes

-Vi tar ikke lenger reisen for gitt. Derfor har koronapandemien gitt en ny aktualitet til temaet reiselitteratur, sier Janicke S Kaasa, som er en av initiativtagerne til konferansen Nordic Travels.  

Bilde
Portrettbilde av Janicke S Kaasa
Janicke S Kaasa. Foto: UiO

Janicke S. Kaasa er postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Sammen med litteraturprofessor Jakob Lothe og førsteamanuensis i historie Ulrike Spring er hun initiativtager til konferansen Nordic Travels, som samler norske og internasjonale forskere i Akademiet 12.-13. november. Konferansen blir åpen for publikum via Zoom og streaming.

Det kritiske blikket
-Hva var bakgrunnen for at dere tok initiativet til denne konferansen?
-Jeg kjenner Jakob og Ulrike fra min tid som doktorgradsstudent, og gjennom årene er det blitt klart at vi har en felles interesse i reiselitteratur. Dette har vært en gjennomgående tematikk når vi har truffet hverandre, både faglig og privat. Vi kommer fra ulike fagbakgrunner: Jakob kommer fra engelsk litteratur, Ulrike fra historie og jeg fra allmenn litteraturvitenskap. Denne tverrfagligheten er både velegnet og viktig for å nærme seg reiselitteraturen. Ofte er ikke reiselitteraturen skjønnlitterær, selv om den kan være det også, men direkte knyttet til forfatterens reise og inspirert av erfaringer fra reisen. 
Vår felles interesse i reiselitteraturen var utgangspunktet for at vi hadde lyst til å løfte fram dette svært aktuelle temaet. Vi søkte derfor om midler fra Det Norske Videnskaps-Akademi, fra Anders Jahres fond og fra UiO:Norden-prosjektet som har ambisjon om å utvide forskningen på Norden ved Universitetet i Oslo. UiO:Norden har som mål å fremme et nyansert og kritisk blikk på Norden, og her kan reiselitteraturen bidra: Møtet mellom den reisende og kulturen og eller menneskene som han/hun skildrer danner en sammenlignende og kontrasterende erfaring. Dette gjør at reiselitteraturen er spesielt egnet til å være reflekterende og kritisk – ikke bare til stedet og menneskene han/hun reiser til, men kanskje vel så mye til seg selv og sin egen bakgrunn.

Viktig tverrfaglighet
-Tverrfagligheten i reiselitteraturen gjenspeiler seg i forskningsinteressene til deltagerne på konferansen. Den tar opp historisk reiselitteratur, men også samtidslitteratur, fotografi, etnografi, film og nyhetspresse. Det er et poeng for oss å synliggjøre denne tverrfagligheten. Dette gjelder også skillet mellom det fiktive og det faktiske/historiske, og konferansen tar utgangspunkt i et utvidet reiselitteraturbegrep nettopp fordi reiselitteraturen ofte trekker veksler på skjønnlitteraturen, og omvendt.
-Nå som koronapandemien i stor grad har gjort reising uaktuelt eller vanskelig, gjør det dette temaet ekstra relevant?
-Vi begynte jo å planlegge dette før koronatiden, og reiselitteraturen er alltid relevant fordi den er relatert til migrasjon, flyktningkriser, grensekonflikter og i økende grad klimakrisen, men også til positive opplevelser, feriereiser og menneske- og kulturmøter. Nå som mange av oss som har vært vant til å reise fritt plutselig ikke kan reise lenger, får reisen en helt annen betydning og helt andre assosiasjoner - vi tar ikke lenger reisen for gitt. Derfor gir koronapandemien reiselitteraturen en fornyet aktualitet fordi den nødvendigvis må finne nye måter å skildre og tematisere reisen på.
I tillegg blir stadig flere oppmerksomme på klimaavtrykket som reisen kan gi, ikke minst lange flyreiser. På konferansen gjenspeiler denne forandringen seg i at flere av deltagerne forståelig nok velger ikke å reise til Oslo for å delta fysisk på seminaret, men isteden blir med digitalt.

Blikket innenfra og blikket utenfra
-Hvorfor er det viktig at en konferanse som denne er internasjonal? 
-Deltagerne er fra land i og utenfor Norden, og forskningen deres gir viktige og nyanserte perspektiver på Norden. Vi hadde fokus på dette under planleggingen ettersom det internasjonale aspektet er sentralt for konferansens kritiske potensial. Hvis vi skal få mer kunnskap om framstillingen av Norden i både den nordiske og ikke-nordiske reiselitteraturen, så må vi ha med blikket innenfra og blikket utenfra. Det er også et poeng at foredragene vil danne grunnlaget for en bok på engelsk med samme tittel som konferansen, Nordic Travels. 

Det internasjonale aspektet har også sammenheng med at konferansen går inn under UiO:Norden som nettopp legger vekt på en kritisk tilnærming til Norden for å forstå betydningen regionen har i vår samtid.
En viktig ambisjon med Nordic Travels er å utforske gjennom reiselitteraturen noen av de historiske og kulturelle forutsetningene som kan kaste lys over Nordens roller og muligheter i dag. Reiselitteraturen viser at forestillingene om, og grunnlaget for, Norden går langt tilbake i tid, og vi vil diskutere tekster fra tidlig på 1800-tallet. Så det er lange linjer vi trekker på konferansen.

*
Intervju ved Gro Havelin

Grunnet nye restriksjoner blir denne konferansen i sin helhet gjennomført på Zoom.